SWCS Lesce 2024 alc-parachuteteam.si
 

Padalski tečaji

Vsako leto organiziramo padalski tečaj za vse kandidate, stare od 16 do cca. 22 let s športnimi ambicijami.

Padalski tečaj zajema 26 pedagoških ur teoretičnega in praktičnega pouka. Teoretični pouk zajema šest predmetov. Praktično pouk pa je sestavljen iz usposabljanja na zemlji in usposabljanja v zraku. Pogoj za pristop k opravljanju praktičnega dela usposabljanja v zraku je uspešno opravljen pisni test iz vseh predmetov, opravljeno psihofizično preverjanje, ter opravljen zdravniški pregled pri pristojnem zdravniku.

Več informacij na:
tel.: 041/72 17 33 (Uroš) ali e-mail: ban.uros@siol.net